Day: June 23, 2016

Categories สาระน่ารู้

เมื่อห้องดูเล็กเกินไป ต้องทำอย่างไรให้ห้องกว้างขึ้น

เลือกตกแต่งแบบไหนเมื่อห้องดูเล็กเกินไป แต่อยากทำให้ห้องกว้างขึ้น ทั้งเรื่องของโทนสีที่ใช้ทาผนังห้อง กระจก และโคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ในการใช้สอย หรือแม้แต่ข้าวของต่างๆ

Categories สาระน่ารู้

เคล็ดลับการเลือกสีม่านม้วนตกแต่งห้องสวยๆ

เคล็ดลับการเลือกสีม่านม้วนตกแต่งห้องสวยๆ นอกจากจะเลือกสีตามความชอบส่วนบุคคล ควรเลือกสีของม่านม้วนอย่างไรให้เข้ากับบรรยากาศห้อง