Tag: วัดขนาดหน้าต่าง

Categories สาระน่ารู้

เทคนิควิธีการวัดขนาดพื้นที่ก่อนติดตั้งม่านม้วน

เทคนิควิธีการวัดขนาดพื้นที่ก่อนติดตั้งม่านม้วน เราต้องการติดม่านไว้ด้วยให้แม่นยำ เนื่องจากว่าม่านนั้นย่อมมีขนาดความกว้างความยาวที่แตกต่างกัน