Tag: ม่านม้วนคุณภาพ

Categories ม้านม้วนกัน UV

ม่านม้วนกัน UV รุ่น UR-93

ม่านม้วนป้องกันแสง UV สามารถป้องกันแสงจากภายนอกได้สูงถึง 100% เหมาะสำหรับใช้งานตกแต่งภายในห้องนอน ห้องทำงาน เพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการพักผ่อนภายในห้อง

Categories ม่านม้วน Dim out

ม่านม้วน Dim Out รุ่น UR-3

ม่านม้วน Dimout ตัวนี้สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียว เนื่องจากม่านม้วนรุ่นนี้ สามารถป้องกันจากแสง UV ได้มากถึง 80%