Tag: ติดม่านม้วน

Categories ผลงานของเรา

ผลงานติดตั้งม่านม้วน สีเทา หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

ผลงานตัวอย่างติดม่านม้วน สีเทา แบบทึบแสง ช่วยป้องกันแสงแดด เพิ่มความเป็นส่วนตัว ที่หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

Categories สาระน่ารู้

เทคนิควิธีการวัดขนาดพื้นที่ก่อนติดตั้งม่านม้วน

เทคนิควิธีการวัดขนาดพื้นที่ก่อนติดตั้งม่านม้วน เราต้องการติดม่านไว้ด้วยให้แม่นยำ เนื่องจากว่าม่านนั้นย่อมมีขนาดความกว้างความยาวที่แตกต่างกัน

Categories สาระน่ารู้

การเลือกตกแต่งม่านม้วนแต่ละชนิดให้เหมาะสมเข้ากับห้องแต่ละแบบ

การเลือกตกแต่งม่านม้วนให้เข้ากับบรรยากาศภายในห้อง ควรเลือกใช้งานให้ถูกประเภท